รายงานการสอนออนไลน์

วันที่โพสต์: Aug 28, 2021 1:13:11 PM

ด้วยสถาณะการแพร่ระบาด กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ   โรงเรียนอำนาจเจริญ ได้ออกแบบฟอร์มในการเก็บบันทึกข้อมูลซึ่ง

ประกอบด้วย วิชาที่สอน ชั้น วันที่ เวลา จำนวนนักเรียน กระบวนการสอน สื่อการสอน ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการแก้ปัญหา  ภาพสอน1 ภาพสอน2  ผู้รายงาน

ลงในฟอร์ม กลูเกิล ฟอร์มให้ทดสอบใช้งาน คลิ็กที่ลิ้งค์นี้ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRQUzgsLZD3rB4hCCG_GwgJMBBckdznwhDrsLimJ5AxK8-7A/viewform

   และคุณครูสามารถดาวน์โฟล์ไฟล์  Pdf ไปใช้งานได้ทันทีที่ลิ้งค์นี้  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Kh9zHjWBAoaB0F4a5DxGZKt9UzhM8zzuyaT2-L99gog/edit?usp=sharing