แบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล

วันที่โพสต์: May 09, 2020 2:42:22 AM

แบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (สำรวจโดยครู)

คลิ๊กที่ลิ้งค์นี้>>>

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDpD-95bb28vY4_F29oYwTwo43P80QCLu4S70i1mtObpsHzw/viewform

ดูคำตอบคลิ๊กลิ้งค็นี้>>> https://docs.google.com/spreadsheets/d/1U7WfeEX9iqJj9Hp7lJrl2Rb96inKJ2Xg65IPDL9Zabc/edit?usp=sharing