รายงานการสอน

ครูผู้สอนเพิ่มไฟล์ในการรายงานการสอนและมอบหมายภาระงานในการแก้ 0 ร. มส.  

ปล.ครูกลุ่มสาระหากต้องการเพิ่ม ลบ หรือแก้ไขเว็บไซต์ ให้แจ้งอีเมลล์แก่แอดมิน
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  523 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 27 ส.ค. 2564 03:07 อนุรักษ์ ลาวิลาศ
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  5286 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 27 ส.ค. 2564 04:01 อนุรักษ์ ลาวิลาศ
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  6415 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 27 ส.ค. 2564 04:01 อนุรักษ์ ลาวิลาศ
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  1906 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 27 ส.ค. 2564 03:09 อนุรักษ์ ลาวิลาศ
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  1906 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 27 ส.ค. 2564 16:29 อนุรักษ์ ลาวิลาศ
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  476 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 27 ส.ค. 2564 04:01 อนุรักษ์ ลาวิลาศ
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  908 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 27 ส.ค. 2564 04:01 อนุรักษ์ ลาวิลาศ
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  863 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 27 ส.ค. 2564 03:09 อนุรักษ์ ลาวิลาศ
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  1906 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 27 ส.ค. 2564 03:09 อนุรักษ์ ลาวิลาศ
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  381 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 27 ส.ค. 2564 04:01 อนุรักษ์ ลาวิลาศ
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  358 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 27 ส.ค. 2564 04:01 อนุรักษ์ ลาวิลาศ
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  403 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 27 ส.ค. 2564 04:01 อนุรักษ์ ลาวิลาศ
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  420 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 27 ส.ค. 2564 04:01 อนุรักษ์ ลาวิลาศ
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  28 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 27 ส.ค. 2564 03:12 อนุรักษ์ ลาวิลาศ
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  434 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 27 ส.ค. 2564 03:12 อนุรักษ์ ลาวิลาศ
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  351 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 22 พ.ย. 2559 19:49 อนุรักษ์ ลาวิลาศ
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  28 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 22 พ.ย. 2559 19:48 อนุรักษ์ ลาวิลาศ
Comments