รายงานการสอนออนไลน์

โพสต์28 ส.ค. 2564 06:13โดยอนุรักษ์ ลาวิลาศ   [ อัปเดต 28 ส.ค. 2564 06:18 ]
https://sites.google.com/a/anc.ac.th/oat/news/rayngankarsxnxxnlin/reportpic1.png?attredirects=0
ด้วยสถาณะการแพร่ระบาด กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ   โรงเรียนอำนาจเจริญ ได้ออกแบบฟอร์มในการเก็บบันทึกข้อมูลซึ่ง
ประกอบด้วย วิชาที่สอน ชั้น วันที่ เวลา จำนวนนักเรียน กระบวนการสอน สื่อการสอน ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการแก้ปัญหา  ภาพสอน1 ภาพสอน2  ผู้รายงาน
ลงในฟอร์ม กลูเกิล ฟอร์มให้ทดสอบใช้งาน คลิ็กที่ลิ้งค์นี้ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRQUzgsLZD3rB4hCCG_GwgJMBBckdznwhDrsLimJ5AxK8-7A/viewform
   และคุณครูสามารถดาวน์โฟล์ไฟล์  Pdf ไปใช้งานได้ทันทีที่ลิ้งค์นี้  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Kh9zHjWBAoaB0F4a5DxGZKt9UzhM8zzuyaT2-L99gog/edit?usp=sharing
Comments