นักเรียนห้องเรียนพิเศษคอมพิวเตอร์ ม.4/6 เข้าร่วมโครงการ Wake up media และผ่านค่าย Social Innovation Camp

โพสต์8 ม.ค. 2561 22:24โดยอนุรักษ์ ลาวิลาศ
นักเรียนห้องเรียนพิเศษคอมพิวเตอร์  ม.4/6
         เข้าร่วมโครงการ Wake up media และผ่านค่าย Social Innovation Camp 
จัดโดยชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ ได้รับทุนดำเนินการทีมละ 3,000 บาท และเตรียมความพร้อมในการทำ Fan page เพื่อคัดเข้ารอบ10ทีมสุดท้ายชิงทุน 30,000บาท ต่อไป

ทีม Meสติ
1. นายนฤพล นามวาส
2. น.ส.ปวันรัตน์ ศรีณรงค์กูล
3. น.ส.ธิดาทิพย์ โลหะสาร
4. น.ส.สิริรัตน์ บุญมา
5. น.ส.พัชราวดี ชาลีพันธ์

ทีม Social ดีออก
1. น.ส.พีรพิชญ์ โจระสา
2. น.ส.สุพิชชา งามบุญศิริสิงห์
3. น.ส.อรวิภา สารธิมา
4. น.ส.ณัฏฐณิชา ชื่นจิต
5. นายกิตติธัช บุญเมือง

 

                             
           
                             

 
Comments