แจ้งถึงครูในกลุ่มสาระ

โพสต์22 พ.ย. 2559 19:16โดยอนุรักษ์ ลาวิลาศ   [ อัปเดต 22 พ.ย. 2559 19:19 ]
ขอความร่วมมือครูผู้สอนทุกท่านที่ส่ง ปพ.5 กรอกข้อมูลแบบรายงานการส่ง ปพ. 5  ภาคเรียนที่ 2/2559  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEuuE6UDYDwLP6kacJQg9SJdBTehl5lLvZEDkmx-fYJW__rg/viewform   กรอกข้อมูลแบบรายงานการส่ง แผนการจัดการเรียนรู้  ภาคเรียนที่ 2/2559  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehHOtVyMzzy8mzIw_Lf5rDSEwHZH92ex0_NE1Swb76mscMnQ/viewform หนึ่งรายวิชากรอกได้หนึ่งครั้งนะคะ
Comments