เรื่องแจ้งกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ

คำสั่งต่างๆ / มอบหมายงาน กิจกรรมต่างๆ / บทความ /ข่าว /ประชุมกลุ่มสาระ / PLC / ให้ขวัญกำลังใจ /อื่น ๆ

ภาพกิจกรรม

โพสต์28 ก.ค. 2561 06:25โดยอนุรักษ์ ลาวิลาศ   [ อัปเดต 9 พ.ค. 2565 23:05 ]


การงานอาชีพและเทคโนโลยี


คำสั่งมอบหมายหน้าที่ ปี 2561

โพสต์31 ต.ค. 2558 02:03โดยANC SCHOOL   [ อัปเดต 14 มิ.ย. 2561 16:20 โดย อนุรักษ์ ลาวิลาศ ]

ครูกลุ่มสาระโพสต์คำสั่งได้ทางลิ้งค์ข้างล่างนี้

คำสั่งมอบหมายหน้าที่ ปี 2560

โพสต์31 ต.ค. 2558 02:02โดยANC SCHOOL   [ อัปเดต 14 มิ.ย. 2561 16:07 โดย อนุรักษ์ ลาวิลาศ ]


การส่งผลงานเลื่อนวิทยฐานะ

โพสต์31 ต.ค. 2558 02:02โดยANC SCHOOL   [ อัปเดต 28 ก.ค. 2561 06:00 โดย อนุรักษ์ ลาวิลาศ ]

แบบคำขอมีวิทยฐานะ วฐ.1/วฐ.2 /วฐ.3 เกณฑ์ใหม่!ที่มาแบบคำขอคุณครู Jenjit Deephian 
ข่าวเพิ่มเติม(เนื้อหาจากข่าวบางส่วน)
เกณฑ์ใหม่วิทยฐานะครู ชำนาญการ ชั่วโมงสอน 4,000 ชั่วโมง 5 ปี ชำนาญการพิเศษ 8,000 ชั่วโมง !!!
หลักเกณฑ์ใหม่จะยกเลิกการจัดทำผลงานทางวิชาการ รวมทั้งเกณฑ์ PA ด้วย เพราะที่ผ่านมาเราไปตีความเอาเองว่าครูต้องทำผลงานทางวิชาการในลักษณะนี้ ส่วนการยกเลิกเกณฑ์ PA นักวิชาการเห็นด้วยว่าคนเก่งอาจจะไม่มี Performance มากก็ได้ เช่นเดียวกับผู้ที่ทำงานในสาขาอาชีพอื่น เช่น แพทย์เก่ง ๆ แต่ไม่ยอมผ่าตัด หรือครูเก่ง ๆ แต่ไม่ยอมสอนหนังสือ ก็ถือว่าไม่มีผลงาน เพราะฉะนั้นเราจึงยกเลิกผลงานเชิงประจักษ์ แต่จะให้ความสำคัญกับ “ระยะเวลา” ในการทำงานสั่งสมความชำนาญการในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ เพื่อจะเลื่อนวิทยฐานะขึ้นไปในระดับที่สูงขึ้น เหมือนกับนักบินที่ต้องมีการสั่งสมชั่วโมงบิน
หลักการให้วิทยฐานะที่สูงขึ้น จึงเป็นเรื่องของความเก่ง และระยะเวลาที่สั่งสม เพราะโดยธรรมชาติของมนุษย์จะสอนเก่งขึ้นตามช่วงเวลา ดังนั้น ในการประเมินวิทยฐานะจึงจะกำหนดทั้ง “ระยะเวลาการสอน” และ “การอบรมพัฒนาด้วยตนเอง” ให้มีความเชื่อมโยงกัน โดยครูผู้ช่วยจะทำงาน 2 ปี ก่อนที่จะก้าวเป็นชำนาญการ จากนั้นจะใช้เวลา 5 ปีเพื่อขอเลื่อนเป็นชำนาญการพิเศษ และหากจะขอเลื่อนไปในระดับเชี่ยวชาญจะต้องรออีก 5 ปี จากนั้นหากจะไปจนถึงระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องรออีก 5 ปี ซึ่งเป็นเวลาที่ใช้เวลาไม่นานในการที่จะก้าวจากชำนาญการ-เชี่ยวชาญพิเศษ โดยใช้เวลาเพียง 20 ปีเท่านั้น ก็มีสิทธิ์ได้รับวิทยฐานะระดับสูงสุดเช่นเดียวกับศาสตราจารย์ และการประเมินวิทยฐานะไม่ต้องมีวิธี Fast Track ใด ๆ เพียงแต่ครูทุกคนจะมี e-Portfolio ล็อกเข้าระบบด้วยตนเองว่าต้องสอนกี่ชั่วโมงตามเกณฑ์ขั้นต่ำ โดยมีผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้รับรอง (Sign Off) แต่หากระบบสุ่มเจอว่ามีการโกหกในการกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ ครูรายนั้นจะถูกลดไปเริ่มต้นวิทยฐานะใหม่ และครู-ผู้บริหารก็จะถูกแจ้งความอันเป็นเท็จต่อ ป.ป.ช.ด้วย ดังนั้น จึงไม่กังวลระบบการตรวจสอบมากมายและใช้คนมาประเมินเป็นการสิ้นเปลืองระยะเวลาและงบประมาณ
สำหรับชั่วโมงสอนของครู หากเป็นครูชำนาญการอาจจะต้องสอนขั้นต่ำ 800 ชั่วโมงต่อปี เพราะฉะนั้นเมื่อครูชำนาญการสอนครบ 5 ปี ก็จะมีจำนวนชั่วโมงสอนเป็น 4,000 ชั่วโมง และเมื่อเป็นครูชำนาญการพิเศษก็จะสะสมชั่วโมงสอนได้ 8,000 ชั่วโมง ระบบนี้จะทำให้กระทรวงศึกษาธิการทราบข้อมูลล่วงหน้าด้วยว่า ภายใน 5 ปีข้างหน้าจะมีจำนวนครูที่จะได้เลื่อนวิทยฐานะเท่าใด เพื่อวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย
ที่มา : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ

1-4 of 4