ข่าวประชาสัมพันธ์


การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 ได้ระดับเหรียญทอง

โพสต์13 ก.พ. 2561 04:00โดยอนุรักษ์ ลาวิลาศ   [ อัปเดต 13 ก.พ. 2561 04:04 ]

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3  ได้ระดับเหรียญทอง ลำดับที่ 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

1.เด็กชายธีรัตม์      ประเสริฐถาวรศิร ม.2/6    

2.เด็กชายภูธเนศ     พิมพัฒนไพศาล  ม.2/6

3.เด็กชายรชต          รัตนพันธ์            ม.2/6

ครูที่ปรึกษา

1. นายรพีภัทร  บุตรภักดิ์

2. นายเฉลิม      บูคะธรรม
รางวัลชมเชยประกวดเว็บไซต์ สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

โพสต์10 ม.ค. 2561 01:55โดยอนุรักษ์ ลาวิลาศ


รางวัลชมเชยประกวดเว็บไซต์ สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

รองชนะเลิศอันดับ 2 ประกวดเว็บไซต์ ม.ปลาย

โพสต์10 ม.ค. 2561 01:53โดยอนุรักษ์ ลาวิลาศ


รองชนะเลิศอันดับ 2 ประกวดเว็บไซต์ ม.ปลาย

กิจกรรมมอบเกียรติบัตร การแข่งขันวิชาการ มหกรรมสู่ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีครั้งที่ 1

โพสต์10 ม.ค. 2561 01:51โดยอนุรักษ์ ลาวิลาศ


กิจกรรมมอบเกียรติบัตร การแข่งขันวิชาการ มหกรรมสู่ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีครั้งที่ 1

การแข่งขันวิชาการ มหกรรมสู่ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีครั้งที่1

โพสต์10 ม.ค. 2561 01:49โดยอนุรักษ์ ลาวิลาศ


การแข่งขันวิชาการ มหกรรมสู่ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีครั้งที่1

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์ ม.ปลาย

โพสต์10 ม.ค. 2561 01:47โดยอนุรักษ์ ลาวิลาศ


รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์ ม.ปลาย

โครงการทำบุญตักบาตรทุกวันพุธแรกของเดือน ปีงบประมาณ พศ.2560

โพสต์10 ม.ค. 2561 01:30โดยอนุรักษ์ ลาวิลาศ


โครงการทำบุญตักบาตรทุกวันพุธแรกของเดือน ปีงบประมาณ พศ.2560

การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน#2

โพสต์10 ม.ค. 2561 01:27โดยอนุรักษ์ ลาวิลาศ

A.N.C Robot ชนะเลิศ

โพสต์10 ม.ค. 2561 01:20โดยอนุรักษ์ ลาวิลาศ


Team A.N.C Robot
" ชนะเลิศ " พร้อมเงินรางวัล 4,000 บาท
การแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์ ม.ปลาย ระดับภาค
งาน Thailand STEM Festival 2017

รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันซอฟต์แวร์ Mockup Contest

โพสต์10 ม.ค. 2561 01:15โดยอนุรักษ์ ลาวิลาศ

งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ประจำปี 2560 วันที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี1-10 of 20